Ayn el yakın

: Görüntü yoluyla tanık olma, yakinin ikinci aşaması