Babaerenler

Bektaşilikte Mürşitlik makamındaki derviştir. Baba ve ermek kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. İrşat edicidir. Başka tasavvuf okullarındaki Dedelik, Şeyhlik, Sultanlık gibidir. Bu günkü deyimle (zahirde) yaşam koçluğuna benzer. Ama bu koç kişiyi hem batıni hem zahiri olarak Allah’a yaklaştırmak içindir.