bacı

TTü: bacı “kız kardeş” [ TDK, Tarama Sözlüğü, <1500] Hazreti Hünkârın selam verdiği Fatıma bacıya ma’lum oldı  = Moğ baca kızkardeş, abla