boyanmış

Allah boyasına bak Allahdan güzel boya vuran kim? Biz işte ona ibadet edenleriz (Bakara/138)