dem

~ Fa/OFa dam دم 1. nefes, soluk, ruh, 2. vakit, zaman (= Sans dhámi/dhamáni nefes, soluk, üfleme ). dem vurmak “söz etmek”.     Not: “Vakit” anlamı ikincil olup Farsça “soluklanmak, es vermek” anlamında dam χōrdan ve dam zadan deyimlerinden türediği düşünülebilir. • “Alkol” anlamı için karş. Lat spiritus (1. nefes, ruh, 2. alkol). • Çaya ilişkin kullanımı “soluklanmak, vakit geçirmek” anlamında demlenmek fiilinden türetilmiş olmalıdır. / ~ Ar dam دم [#dm] kan (= Aram dmā דמא a.a. = İbr dām דם a.a. = Akad dāmu a.a. )