derviş

Farsça darvīş veya darvēş درويش “1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit” sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça drigūş veya dargūş “fakir” sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen drigu- sözcüğü ile eş kökenlidir.