Halkla hakkın

: Batın ile zahirin hak olarak müşahadesi