ispirto

~ İt spirito 1. ruh, 2. uçucu sıvı, damıtılmış alkol << Lat spiritus nefes, soluk, ruh < Lat spirare solumak, nefeslenmek