Levh u kalem

: evrende olmuş ve olacakların yazılı olduğu levha