Mâsivâ

: Dünya tutkusu   Haktan gayrı olanlar, tahkik tasavvufunda talimi bir makamdır : Haktan gayrı olanlar, tahkik tasavvufunda talimi bir makamdır