Melâmet

: kınanmaya razı olmak, doğrudan ayrılmamak