namaz

~ Fa namāz نماز 1. saygı veya ibadet amacıyla yere kapanma, temenna, 2. İslami ibadet biçimi << OFa namaç/namāz a.a. = Ave nəmah- temenna, ibadet Not: Nihai anlamı Sans námas-/namaskar ile aynıdır.