nazar

~ Ar naẓar نظر [#nẓr faˁal msd.] bakma, bakış < Ar naẓara نظر baktı .  Not: Ar #nẓr = Aram #nṭr נטר = İbr #nṣr נצר kökleri eşdeğerdir.