Sakaleyn

: Peygamberin bıraktığı iki emânet, Kur’ân ve Ehl-i Beyt