salât

Salât [sözcüğü] Sad, Lâm, İllet harfleri [ile yazılır] “ iki köktür: BİRİNCİSİ: Ateş ve ona benzer sıcaklık demektir.İKİNCİSİ ise, bir ibâdet cinsidir.