Yahudi

~ Ar yahūdī يهودى Yehud kavmi ve dini ~ İbr yhūdī יהודי a.a. < öz Yəhūdāh Yakub’un dördüncü oğlu ve İsrailoğullarının 12 aşiretinden en güçlü olanın kurucusu < İbr #ydh ידה övme, medhetme