Yedullahi fevka eydihim

: Onların eli üstünde Allah’ın eli vardı