Fahir

Tanım:

 

Nefes:

Şâhım Âl-i Abâ’ya girenlere aşk olsun

Meydân-ı Mürtezâ’ya girenlere aşk olsun

Meydân özge bir yerdir, bilmek anı hünerdir

Erkân-ı Erenlerdir, gelenlere aşk olsun

Koç kuzulu bir koyun olup, derinden soyun

Orda Mürşide boyun verenlere aşk olsun

Mürşid Hayder Alî’dir, Hak anda mücellidir

Eli Hakk’ın elidir, bilenlere aşk olsun

Bu yol inceden ince, kılıçtan da keskince

Mürşid nasihatince gidenlere aşk olsun

Tevellâyı gönülden getirdim Fâhir elden

Mürşid’i cân ü dilden sevenlere aşk olsun