Kazım Babaerenler

Makamı:

Balıkesir Başçeşme Mezarlığı

Nefesleri:

Allah nur semavatı
Gün Muhammed Ay Ali’dir
Gök yüzünün ümmehatı
Gün Muhammed Ay Ali’dir

Zühre Fatıma tüz Zehra
Bint-i haticetül Kübra
Ism-i Mübin ula uhra
Gün Muhammed .ay Ali’dir.

Ferkadan Haşan Hüseyin
Ütarit Zeynel Abidin
İmam-ı Bakır-ül metin
Gün Muhammed Ay Ali’dir.

Zühaldir İmam-ı Cafer
Kazım Rıza sırr-ı Hayder
Taki Naki Haşan Asker
Gün Muhammed Ay Ali’dir.

Müşteri Pir-i Horasan
Merihdir Mehdi-yi zaman
On iki burç kutb-i devran
Gün Muhammed Ay Ali’dir.

(Kazım Baba) mestaneler
Nura döner pervaneler
Sema’ eder seyyareler
Gün Muhammed Ay Ali’dir.