Kemteri Baba, Hayali Küçük Ali, Karagöz Hacivat

Turgut Koca Babaerenlerin Sohpetinden alıntılar:

  • Üsküdari Kemteri Baba şu meşhur. Bütün Karagöz hayalileri Bektaşidir.
    En son Küçük Ali de Bektaşidir.
  • Bu hayal oyununu, mükemmel şekilde yani gazele düzen kendisidir. Kemteri Baba.
  • Hayal oyununun Tasavvufi manaları vardır.

“Aşina çıkmışız şubedebaze” Şubedebaz, Karagözü oynatan
“Perdeyi ardından görenleriz.”

Karagöz Anıtı: http://tatilname.blogspot.com.tr/2012/06/hacivat-karagoz-ant-ve-mezarlar-bursa.html

“Hacivat üzüm çalar semeresini Karagöz verir” derler.

Harabat ehliyiz bu bir âlemdir
Şevk ile bunda dem sürenlerdeniz
Hesap sorma bizden biz hayli demdir
Defter-i ameli dürenlerdeniz

Hun-i dil nuş ettik bezm-i sefada (Kanı nuş ettik sefa meclisinde)
Zevk-i cavidanı bulduk rızada. (Ölümsüz bir zevk bulduk rızada)
İfa-yı ahd için vakti belada (Kal-u belada)
Tiğ-i kahra göğüs gerenlerdeniz

Bu nefs-i hotkamı çekip de dare
Gülerek ser verdik ulu hünkâra
Bir gamze uğruna didar-ı yare
Canla başla gönül verenlerdeniz

Teveccüh kılmadık bab-ı niyaza
İrfanla eriştik rütbe-i naze ( Nazeniniz, rütbe-i naze irfanla. Niyaz ehli değiliz naz ehliyiz.)
Aşina çıkmışız şubede baze (Şubedebaz Karagözü oynatan demek)
Perdelerin ardından görenlerdeniz.

Şiir meşk eyledik şirin sözünden
Gizlice bir yoldan batın yüzünden
Kâbe-i maksuda erenlerdeniz
Ey Rıza dervişiz dervişni hadız
Alaik kaydından çözülmüş şadız. (Yani gösteriş kaydından çözülmüş şadız.
Mest-i layakılız gamdan azadız
Postu meyhaneye serenlerdeniz.”