Kemteri Baba, Hayali Küçük Ali, Karagöz Hacivat

Turgut Koca Babaerenlerin Sohpetinden alıntılar:

  • Üsküdari Kemteri Baba şu meşhur. Bütün Karagöz hayalileri Bektaşidir.
    En son Küçük Ali de Bektaşidir.
  • Bu hayal oyununu, mükemmel şekilde yani gazele düzen kendisidir. Kemteri Baba.
  • Hayal oyununun Tasavvufi manaları vardır.

“Aşina çıkmışız şubedebaze” Şubedebaz, Karagözü oynatan
“Perdeyi ardından görenleriz.”

Karagöz Anıtı: http://tatilname.blogspot.com.tr/2012/06/hacivat-karagoz-ant-ve-mezarlar-bursa.html

“Hacivat üzüm çalar semeresini Karagöz verir” derler.

Harabat ehliyiz bu bir âlemdir
Şevk ile bunda dem sürenlerdeniz
Hesap sorma bizden biz hayli demdir
Defter-i ameli dürenlerdeniz

Hun-i dil nuş ettik bezm-i sefada (Kanı nuş ettik sefa meclisinde)
Zevk-i cavidanı bulduk rızada. (Ölümsüz bir zevk bulduk rızada)
İfa-yı ahd için vakti belada (Kal-u belada)
Tiğ-i kahra göğüs gerenlerdeniz

Bu nefs-i hotkamı çekip de dare
Gülerek ser verdik ulu hünkâra
Bir gamze uğruna didar-ı yare
Canla başla gönül verenlerdeniz

Teveccüh kılmadık bab-ı niyaza
İrfanla eriştik rütbe-i naze ( Nazeniniz, rütbe-i naze irfanla. Niyaz ehli değiliz naz ehliyiz.)
Aşina çıkmışız şubede baze (Şubedebaz Karagözü oynatan demek)
Perdelerin ardından görenlerdeniz.

Şiir meşk eyledik şirin sözünden
Gizlice bir yoldan batın yüzünden
Kâbe-i maksuda erenlerdeniz
Ey Rıza dervişiz dervişni hadız
Alaik kaydından çözülmüş şadız. (Yani gösteriş kaydından çözülmüş şadız.
Mest-i layakılız gamdan azadız
Postu meyhaneye serenlerdeniz.”

 

 

 

On The Online Website asian sexdollcheap love dollsmall sex doll porncheap sex dolllife like sex dollsasian fuck dollreal doll sex toy.
On The Online Website sex dolllove sex dollrealistic sex dollcheap love dollsmall sex doll porn.