Hü Dost..

Gerçek bir dost olarak Allah yeter.   [Nisa/45]

Allah’tan başka hiç bir dost ve hiçbir şefaatçi
bulunmadığını Kur’ân ile hatırlat.  [En’am/70]