Abdal Musa

Tanım:

Hacı Bektaş Veli hazretlerinin 360 Ardasından biridir (Halifelerindendir.) Antalya Elmalı ilçesi Türbe köyünde büyük bir Bektaşi tekkesi oluşturmuştur. Kaygusuz Abdal (Gaybi)’ın da mürşididir. Günümüze Nasihatname ve üç dört parça manzumesi ulaşmıştır.

Türbenin konumu:  

Nefesler:

Kim ne bilür bizi nice soydanuz

Ne zerrece ottan ne de sudanuz

Bize meftun olan marifet söyler

Biz, Horasan elleründe baydanuz

***

Bizüm zahmumuza merhem bulunmaz

Biz kudret okunda gizlii yaydanuz

Yedi derya bizüm keşkülümüzde

Hacım, umman ise biz de göldenüz

Hızır îlyas bizüm haldagumuzdur

Ne zerrec Günden ne hot Aydanuz

Yedi tamu bize nevbahar oldu

Sekiz uçmak içindeki köydenüz

Mûsa gibi «Lenterani» denürüz

Aslumuzu sorar isen soydanuz

«Abdal Musa» oldum geldüm cihana

Arifler anlar bizi ne boydanuz

***

Ben hocamdan aldum böyle dersümü

Okur idüm eliften baya deyu

Kimse bilmez şu dünyada sırrumu

Ta ezelden çağururam Hû deyu

Kimin azatlayup kimin fakıdur

Kimin döğüp söğüp kimin okudur (Ali oldum Adem oldum bahane, Güvercin donunda geldim cihane)

Dediler bu meydan kimin hakkıdur

Kim dedi ki şu murdarı yu deyu

Evvel ekşi narken, üzüm çoğ iken

Davut sofradayken, biçak yoğ iken

Ismaile inen kurban sağ iken

Kime dedi şu lokmayı soy deyu

Fatma ana can Alinin gülünü

iraçtan inerken öpmüş elinü

Hak, Yezide kokturmadı gülünü

Muhammedin yadigârı bu deyu

«Abdal Musam» anda bir tolu içtüm

îçtüm ol toluyu kendümden geçtüm

Işkun ateşine yandum tutuştum (Son mısra kayıptır)

***

Horasandan Rûma zuhur eyleyen

Pirim Hacı Bektaş veli değül mü?

Binüp cansuz. divarlaru yürüten

Pirim Hacı Bektaş veli değül mü?

Toksan altı bin Horasan Pirlerü

Elli yedi bin de Rûm erlerü

Cümlesinin serfirazı, serverü

Pirim Hacı Bektaş veli değül mü?

Balum Sultan arkadaşı, yoldaşı

Kızıl Deli Sultandürür hem eşi

Abdal Musa Sultan dersen ne kişi

Pirim Hacı Bektaş Veli değül mü?

Gözlerin kör olsun ey kanlu Yezit

Bu meydanda ne var Aliden gayri

Güvercin donuyla Urûma uçan

İmamlar evinün kapusun açan

Cümle evliyalar üstünden geçen

Var mıdur hiçbir er Aliden gayri?

Sofî Abdal erkânını yürüden

Aynıcemde sevdüklerün sürüden

Nişteri Selman kırk vücudu bireden

Var mıdır hiçbir el Aliden gayri

Muhammet Miracın yoluna girdi

Bu sır gayet sır içinde sır idi

Şır donunun Hatem mührünü verdi

Bu sırrı kim eder Aliden gayri

Cümle evliyalar, imamlar bunda

İkrar alan kimse düşer mi derde

Yeknefesle durma meydanı erde

Kimdür baba rehber Aliden gayri

Her kimin çırağın yaksa Hak yakar

Rızaya baş koyup Teslimün takar

Aslumuz on iki imama çıkar

Babamuz her kim var Aliden gayri

Selman bir deste gül Şaha uzattı

Kendü tabutuna kendüzü yattı

Cemii Mushaftan nikabın attı

Kur’an yok gördüler Aliden gayri

Erenler erkânı gerçek bellüdür

«Abdal Musa» fakir anun kuludur

İmamlar sırrile gönül toludur

Var mıdır hiçbir el Aliden gayri