Denizlili Asım Kerimi Baba

Tanım:

 

Nefes:

Bu cihâna daim gelip gidenler

Birisi Muhammed birisi Alî

Cümlemize her an ihsân ederler

Birisi Muhammed birisi Alî

İlim hak ilmidir tahsil edersen

Vücûdun sırrını tekmîl edersen

Mânâyı gösteren yoldan gidersen

Şehri Muhammed’dir kapısı Alî

Her yolun yokuşu bir de düzü var

Dünyanın baharı, güzü, kışı var

Nevruzun gecesi ve gündüzü var

Gündüzü Muhammed gecesi Alî

Bu dehrin hâlini bilmez cahiller

Allah’ın ilmini anlar ehiller

Hikmetin kitâbını okur kâmiller

Kur’ân’ı Muhammed hecesi Ali

Kerîmî kemtere inâyet etti

Bir el gördüm bana işaret etti

Çok şükür erenler hidayet etti

Mürşidi Muhammed rehberi Ali