Bosnavi

Tanım:

 

Nefes:

 Makâm-ı vahdetten düştüm yabana

Yaban yollarını geçtim de geldim

Ârifin esrârın açmam nâ-dâna

Âriflerin sırrını seçtim de geldim

Anâsır libâsın giydirdi ana

Melâik manendi düştüm seyrâna

Henüz âdem olup geldim cihâna

Yedi kat gökleri aştım da geldim

Muhabbet cemidir erenler cemi

Erenler ceminde sürerler demi

Kırkların ceminde buldum Âdem’i

Hâk-i pâye yüzüm sürdüm de geldim

Ârif isen dinle ey kalb-i selim

Cânını mürşide edegör teslim

Gürûh-ı Nâci’ye olunca nedim

Cemâl-i hazreti gördüm de geldim

Bosnavî’yim sözüm gitti özümden

Âşık olan çıkmaz kâmil izinden

Bu ilmi okudum bâtın yüzünden

Bin yıllık namâzı kıldımda geldim